logo gisplay

Powiat krakowski na bardzo dokładnej ortofotomapie

Rozdzielczość nowej ortofotomapy pomoże zinwentaryzować m.in. kominy (fot. MGGP Aero)MGGP Aero zakończyło kolejny projekt fotogrametryczny w Małopolsce. Najprawdopodobniej jest to pierwszy powiat, dla którego wykonano 5 cm rozdzielczości zdjęcia fotogrametryczne.

Deniwelacje terenu, bardzo duże zagęszczenie zabudowy, małe działki, duża ilość cieków i wąskich dróg przesądziły o zamówieniu ortofotomapy o rozdzielczości 5 cm oraz zwiększonym pokryciu 60/50. Ponadstandardowe parametry techniczne pozwolą m.in. efektywnie pracować na stereoparach w 3D. Nie bez znaczenia jest fakt, że powiat krakowski może dzięki temu bardzo szybko zinwentaryzować kominy wentylacyjne i spalinowe w tym rozróżniając te na paliwa stałe i gazowe co umożliwia rozdzielczość zdjęć lotniczych. Ponadto materiał może być wykorzystany do inwentaryzacji drzew, pomników przyrody, rodzaju pokryć dachowych w tym azbestu czy prac związanych z modernizacją powiatowego zasobu geodezyjnego.

Umowę o wartości blisko 640 000 zł netto podpisano 27 marca 2017 roku. Termin końcowy ustalono na 31 sierpnia 2017 roku. Projekt nalotu przygotowano już w dniu podpisania umowy. Sygnalizację i pomiar osnowy fotogrametrycznej zakończono 4 dni później. Zdjęcia lotnicze wykonano kamerą DMC III w dniach 1 kwietnia – 20 maja. Ortofotomapę skończono miesiąc później przekazując komplet danych Zamawiającemu. Z końcem sierpnia materiały zostały przyjęte do zasobu przez CODGiK a przedstawiciele powiatu krakowskiego i MGGP Aero podpisali protokół odbioru.

Źródło: MGGP Aero

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment