logo gisplay

Bezzałogowy samolot nad Kotliną Kłodzką

27 listopada odbyły się pierwsze loty bezzałogowym samolotem, zakupionym właśnie przez Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia zdalnych obserwacji powierzchni Ziemi, m.in. do stałego monitoringu rzek.

Wtorkowe loty odbywały się w Kotlinie Kłodzkiej, w trzech rejonach specjalnie wydzielonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej dla uniwersyteckiego zespołu. Kolejne zaplanowano na grudzień 2012 roku. Loty będą regularnie powtarzane w celu monitoring dynamiki zjawisk zachodzących w dolinach rzek i lepszego zrozumienia procesów hydrologicznych i geomorfologicznych. Na podstawie zebranych przez samolot danych opracowana zostanie ortofotomapa i numeryczny model terenu. Produkty te wesprą budowany przez Zakład Kartografii UWr nowy system prognozowania hydrologicznego.

Źródło: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment