• gisplay.pl

Sześciu chętnych w przetargu na budowę SIP-u dla Leszna

Urząd Miasta Leszna otworzył oferty w przetargu na dostawę i wdrożeniu systemu informacji przestrzennej miasta.

Oferty w przetargu na dostawę i wdrożeniu systemu informacji przestrzennej Leszna

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Aspello z Opola z kwotą 524 964 zł brutto. Spółka oferuje także 5 lat gwarancji oraz 300 dodatkowych godzin usług wdrożeniowych. Teraz oferta zostanie sprawdzona pod kątem zgodności z prawem i specyfikacją przetargu.

Zamówienie obejmuje kompleksową realizację dostawy, dostosowania i wdrożenia rozwiązań SIP dla Leszna. W zakres zadania wchodzi: konfiguracja i uruchomienie infrastruktury sprzętowej i systemowej CPD SIP na potrzeby wdrożenia systemu, dostawa niezbędnego oprogramowania, przejęcie danych z prowadzonych w urzędzie rejestrów publicznych (ewidencji, wykazów), uruchomienie usług zasilania SIP danymi z baz danych PZGiK. Prace obejmują również przeprowadzenie cyfryzacji oraz standaryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przeszkolenie pracowników urzędu, wdrożenie i uruchomienie trzech zaawansowanych e-usług SIP (na 3 poziomie e-dojrzałości), uruchomienie usługi dostępu do powszechnej informacji przestrzennej, a także zapewnienie asysty wdrożeniowej oraz udzielenie gwarancji jakości wykonania zamówienia.

Zamówienie stanowi część projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020.  W ramach tego projektu ma być także rozbudowany system PZGiK o nowe e-usługi, zmodernizowana sieć uzbrojenia terenu (GESUT), opracowany model 3D miasta oraz zbudowane Centrum Przetwarzania Danych SIP (CPD SIP).

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser