Ogłoszono przetarg na budowę Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań

PODGiK w Poznaniu ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę infrastruktury technicznej, systemowej, narzędziowej oraz dostawę, dostosowanie i wdrożenie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.

Ogłoszono przetarg na budowę Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań

Zamówienie jest częścią projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” realizowanego przez Powiat Poznański w partnerstwie z Miastem Poznań (Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ) i Stowarzyszeniem Metropolia Poznań w ramach WRPO na lata 2014-2020. MeSIP będzie ogólnodostępną i bezpłatną platformą internetową, na której będzie można znaleźć aktualne informacje dotyczące przestrzeni z terenów jednostek samorządu terytorialnego Stowarzyszenia Metropolii Poznań. Są to: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Powiat Poznański, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem i Tarnowo Podgórne. Koszt przedsięwzięcia to blisko 16,7 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 14 mln zł. Ogłoszone właśnie zamówieni obejmuje następujące działania:

  • Dostarczenie infrastruktury sprzętowej oraz systemowej MeSIP, w tym przeprowadzenie instalacji, konfiguracji i jej uruchomienie w oparciu o dostarczone niezbędne oprogramowanie systemowe, narzędziowe, bazodanowe i techniczne,
  • Wygenerowanie modelu 3D dla budynków w formacie CityGML – model LOD1 dla obszaru całej metropolii Poznań oraz budynków w formacie LOD2 dla niemniej niż 43 tys. budynków,
  • Wypracowanie standardów organizacyjnych i technicznych funkcjonowania oraz zasilania bazy danych MeSIP tzw. Zintegrowanych Banku Danych Metropolitalnych, stanowiącego Hurtownię Danych MeSIP danymi źródłowymi Partnerów Metropolii oraz Partnerów MeSIP, w tym standardu zapisu i prezentacji miejscowych planów dla Metropolii Poznań współpracując w tym zakresie z dedykowanym dla tego zadania i powołanym na potrzeby budowy MeSIP Metropolitalnym Zespołem ds. Planowania Przestrzennego,
  • Dostarczenie, dedykowanych aplikacji i e-usług zorientowanych na użytkownika oraz ich wdrożenie w ramach projektowanego Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej MeSIP,
  • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z dostarczonej infrastruktury oraz oprogramowania, a także przeprowadzenie prezentacji dla odbiorców produktów i e-usług MeSIP (dotyczy to w szczególności Partnerów Metropolii),
  • Zapewnienie asysty technicznej na etapie wdrożenia rozwiązań MeSIP,
  • Świadczenie usług konsultacji oraz rozbudowy rozwiązań systemowych oraz aplikacyjnych MeSIP (np. poprzez zastosowanie narzędzi ETL);
  • Udzielenie licencji, sublicencji lub przekazanie licencji uprawniających do korzystania z dostarczonego oprogramowania,
  • Udzielenie gwarancji jakości wykonania zamówienia na okres 5 lat od daty zakończenia realizacji zamówienia, wraz z niezbędnym wykupieniem na ten okres subskrypcji serwisowych dla oprogramowania.

Okres realizacji zamówienia to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2023 roku.

Termin składnia ofert mija 19 stycznia 2022 roku o godz. 10:00.

Ogłoszenie

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018