Bielsko-Biała zamawia miejski SIP

Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na dostawę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Centrum Bielsko-BIałej (fot. Google Maps)

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie, dostawa oraz uruchomienie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Bielsko-Biała (MSIP B-B), które ma uwzględnić realne potrzeby miasta w dostępie do uporządkowanej informacji, funkcji i usług przestrzennych. Głównym założeniem jest integrujący charakter proponowanego rozwiązania, które docelowo będzie pełnić rolę centralnego węzła informacyjnego UM udostępniającego dane, funkcje i usługi użytkownikom wewnętrznym - pracownikom UM oraz użytkownikom zewnętrznym. Jednocześnie MSIP B-B będzie zapewniał wymianę informacji z bazami referencyjnymi i dziedzinowym systemami działającymi w ramach UM oraz z usługami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł danych.

Rozwiązanie będzie wspierało kluczowe obszary merytoryczne działania UM w zakresie gospodarki miejskiej, planowania przestrzennego, procesu inwestycyjnego, ochrony środowiska czy ewidencjonowania i ochrony zabytków. Wsparcie będzie realizowane przez dostęp do danych, funkcji i usług GIS oraz przez dedykowane komponenty wspierające prowadzenie rejestrów, ewidencji i postępowań administracyjnych w tym w formule work-flow.

Termin składania ofert mija 2 sierpnia 2022 o godz. 10:00.

Ogłoszenie

 

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018