IMGW-PIB zamawia skaning i zdjęcia lotnicze wałów przeciwpowodziowych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ogłosił przetarg na wykonanie usługi nalotu pomiarowego z wykorzystaniem techniki LIDAR i technik teledetekcyjnych na wskazanych odcinkach wałów przeciwpowodziowych oraz dostarczenie opracow. produktów geoprzestrzennych.

Zamówione dane mają posłużyć do wykonania oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych o długości 581,316 km. Głównymi dostarczonymi produktami mają być chmura punktów LIDAR oraz ortofotomapa wykonana na podstawie barwnych, cyfrowych zdjęć lotniczych o dokładności nie mniejszej niż 0,1 m.

Termin składania ofert mija 2 czerwca 2022 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie

 

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018