Powiat Nowotarski rozbuduje system GIS

Powiat Nowotarski ogłosił przetarg na rozbudowę powiatowego systemu geoprzestrzennego o szacunkowej wartości ponad 2 milionów złotych.

Geoportal powiatu nowatorskiego

Celem zamówienia jest umożliwienie wspólnego korzystanie z danych przestrzennych powstających w innych wydziałach Starostwa. System ma zapewnić ich integrację i wzajemne wykorzystanie. Dlatego konieczne jest zinformatyzowanie zasobów informacyjnych powiatu, głównie przestrzennych rejestrów publicznych i procedur administracyjnych, co z kolei umożliwi świadczenie e‑usług publicznych oraz wewnątrzadministracyjnych.

Główne zadania:

  • wdrożenie technologii teleinformatycznej umożliwiającej wymianę danych (informacji) gromadzonych na różnych szczeblach zarządzania powiatem,
  • poprawa jakości i kompletności rejestrów zawierających dane przestrzenne, funkcjonujących w powiecie,
  • oparcie bazy graficznej Systemu o obiekty przestrzenne znajdujące się w mapie zasadniczej i mapie ewidencji gruntów i budynków, by mogła ona stanowić podstawę do podejmowania decyzji administracyjnych,
  • usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez poszerzenie możliwości korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną.

Termin składnia ofert mija 16 czerwca 2022 roku o godz. 11:00

Ogłoszenie i SIWZ

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018