Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie ZSIN

Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 14 stycznia 2022 r.

Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe wynikające z Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzanych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782), a także z konieczności usprawnienia funkcjonowania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, zwanego dalej „ZSIN”.

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser