• Start
  • Prawo - aktualności

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie BDOT oraz BDOO

Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Projektowane rozporządzenie realizuje delegację ustawową wynikającą z Prawa geodezyjnego i kartograficznego wprowadzając regulacje dotyczące tworzenia, aktualizacji i udostępniania danych, porządkujące i ograniczające zakres informacji gromadzonych w bazie BDOT10k i bazie BDOO przez usunięcie wybranych klas obiektów lub atrybutów z uwagi na ich niewielkie znaczenie informacyjne oraz brak wiarygodnych danych źródłowych niezbędnych do utrzymania tych danych w aktualności.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 15 czerwca 2021 r.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018