• Start
  • Prawo - aktualności

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie egib

Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Projektowane rozporządzenie realizuje delegację ustawową wynikająca z Prawa geodezyjnego i kartograficznego (art. 26 ust. 2 ) z uwzględnieniem postępu technologicznego w dziedzinie geodezji. Ponadto wprowadzono w nim rozwiązania umożliwiające wykorzystanie nowoczesnych metod prezentacji i udostępniania danych a także sprawnej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 21 maja 2021 r.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018