Były GGK o zmianie rozporządznia ws. egib

Waldemar Izdebski, który do 13 maja br. pełnił funkcję Głównego Geodety, ocenił proponowane zmiany rozporządzenia ws. egib przekazana do Ministra Rozwoju i Technologii.

W lipcu Alicja Kulka p. o. GGK wystąpiła do Ministra Rozwoju i Technologii z wnioskiem o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Swoje wątpliwości do proponowanych zmian, Waldemar Izdebski wyraził na swoim blogu w kilku ostatnich postach. Jednocześnie swoje zastrzeżenia przedstawił na piśmie Ministrowi Rozwoju i Technologii.

Według byłego GGK większość zaproponowanych zmian jest nieuzasadniona i szkodlia oraz że "cofną one informatyzację i utrudnią lub nawet uniemożliwią wykonywanie automatycznych analiz i kontroli w skali kraju".

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018