Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Warszawa)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Planowania Przestrzennego

 • prowadzi kampanie/działania/projekty informacyjne/promocyjne/edukacyjne z zakresu spraw realizowanych w Wydziale,
 • przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne dotyczące spraw realizowanych w Wydziale,
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego (opracowuje, opiniuje, uzgadniania i konsultuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych, reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych),
 • organizuje i/ lub prowadzi szkolenia/ konferencje/ wykłady w zakresie tematyki „planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”,
 • przygotowuje dokumenty strategiczne w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, w tym również inicjuje i realizuje działania związane z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej,
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej (uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, opracowuje projekt umowy, sporządza opis przedmiotu zamówienia, szacuje wartość zamówienia, opiniuje dokumentację, przeprowadza odbiór przedmiotu umowy, przeprowadza rozeznanie rynku, nadzoruje wykonanie umowy).

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe urbanistyka lub architektura lub architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna lub geografia lub geodezja lub dowolne wyższe i studia podyplomowe w zakresie GIS oraz planowania przestrzennego;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze w tworzeniu aktów planowania przestrzennego lub tworzeniu baz danych GIS;
 • biegła znajomość obsługi programu QGIS;
 • znajomość języka angielskiego B2;
 • znajomość przepisów prawa w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • znajomość przepisów prawa w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej;
 • znajomość przepisów prawa w obszarze zamówień publicznych;
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja;
 • myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co oferuje pracodowca?

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00-9.00,
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna),
 • gwarantowany program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych i studiów podyplomowych),
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: bezzwrotna pomoc finansowa dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,  dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dopłata do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
 • stojaki na rowery na terenie urzędu,
 • stołówka pracownicza,
 • praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się: stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP),
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Termin składania dokumentów mija 16 maja 2022 roku.

Treść ogłoszenia

 

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018