Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS (Lewin Brzeski)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Referenta/Inspektora w Biurze Kontroli na Miejscu Opolskiego Oddziału Regionalnego - Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS

miejsce pracy: Lewin Brzeski, ul. Moniuszki 14
nr ref.: OR08/BKM/47/2021
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 etat/1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na okres próbny

Oferujemy:

 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • identyfikacja  rozbieżności w wektorowych danych referencyjnych w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)
 • identyfikacja i obsługa rozbieżności w systemie PZSIP zgodnie z obowiazującymi procedurami, w tym modyfikacja danych wektorowych LPIS
 • opracowanie rozbieżności w sprawach powiązanych z działkami referencyjnymi, na których zidentyfikowano   konieczność modyfikacji elementów EFA w wektorowych danych referencyjnych w systemie PZSIP
 • udostępnianie danych GIS na potrzeby kontroli na miejscu
 • wektoryzacja działek rolnych na potrzeby kontroli na miejscu
 • przygotowamie dokumentacji kontrolnej GIS w postaci cyfrowej do przygotowania w trakcie kontroli na   miejscu metodą FOTO
 • prowadzenie wyjaśnień z rolnikami w zakresie danych  GIS.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: min. średnie
 • znajomość zagadnień Wspólnej Polityki Rolnej – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr  
    1306/2013 z dn. 17.12.2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania  
     jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr
    814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 ( Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str.549, z późn.zm.),
 • znajomość ustawy z dn.05.02.2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z
    2018 r. poz. 1312 z późn. zm.),
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie okresu
    obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw  (Dz. U. poz. 340, z późn.zm.)
 • znajomość zagadnień Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • znajomość  Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wymagania pożądane:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office),
 • dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, kultura osobista,
 • znajomość agrotechniki upraw

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1.    Załączony do ogłoszenia, podpisany przez kandydata kwestionariusz.
2.    List motywacyjny podpisany przez kandydata.
3.    Załączone do ogłoszenia oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych podpisane przez kandydata.
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki formalne, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji. Rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do dalszego etapu naboru mogą być  prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do:  23 listopada  2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: OR08/BKM/47 /2021

Osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BKM/47/2021

Pocztą elektroniczną:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
w temacie e-maila  OR08/BKM/ 47/2021
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-47

Drukuj Email

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018