Stanowisko ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków (Poznań)

Opublikowano:

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków

Zakres podstawowych czynności

 1. Rejestrowanie wniosków wpływających do komórki organizacyjnej
 2. Udzielanie informacji telefonicznej w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną
 3. Wysyłanie dokumentów obliczenia opłaty
 4. Wyjaśnianie błędnych wartości wpłat za dokumenty i materiały z ewidencji gruntów i budynków
 5. Wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres
 6. Sporządzanie informacji dla Prezydenta Miasta Poznania o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej, w ramach spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną
 7. Wysyłanie korespondencji
 8. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów
  i budynków
 9. Przygotowywanie akt i przekazywanie ich do archiwum zakładowego

Wymagania niezbędne

Wymagania dodatkowe

Treść ogłoszenia

Drukuj