Stanowisko ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków

 • Numer referencyjny: ZG-ZKS.11000.16.2023

 • Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

 • Wymiar etatu: pełny
 • Termin składania ofert: 11.10.2023

Zakres podstawowych czynności

 1. Rejestrowanie wniosków wpływających do komórki organizacyjnej
 2. Udzielanie informacji telefonicznej w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną
 3. Wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres
 4. Wysyłanie korespondencji
 5. Wysyłanie dokumentów obliczenia opłaty
 6. Przygotowywanie akt i przekazywanie ich do archiwum zakładowego
 7. Prowadzenie spraw związanych z zawiadamianiem właściwego sądu o niezgodnościach danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej
 8. Sporządzanie informacji dla Prezydenta Miasta Poznania o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej, w ramach spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną
 9. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu opłaty skarbowej uiszczanej w ramach realizowanych spraw
 10. Wyjaśnianie błędnych wartości wpłat za dokumenty i materiały z ewidencji gruntów
  i budynków
 11. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów i budynków - wystawianie dokumentów obliczenia opłaty

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • praca/praktyka/staż w jednostkach administracji publicznej lub/i jednostkach wykonawstwa geodezyjnego
 • umiejętność komunikacji językowej na dobrym poziomie
 • umiejętność obsługi komputera – pakietu Office, Internetu oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętność poprawnego redagowania pism
 • umiejętność współpracy z ludźmi
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, geoinformatyka, geografia, nauki o administracji
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji publicznej, w szczególności w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • studia podyplomowe z zakresu administracji lub prawa samorządu terytorialnego
 • wiedza na temat metod i technik sprawnej obsługi klienta
 • wykształcenie średnie geodezyjne

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser