Stanowisko ds. aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków (Poznań)

Opublikowano:

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko ds. aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

Zakres podstawowych czynności

 1. Zadania określone dla stanowiska pracy, zapisane w Regulaminie organizacyjnym i innych regulacjach wewnętrznych
 2. Prowadzenie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:
  • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
  • rejestru cen nieruchomości
 3. Zawiadamianie o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych właściwe organy
 4. Rejestrowanie dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków
 5. Uczestniczenie w pracach dotyczących rozwoju systemu teleinformatycznego do prowadzenia baz danych zasobu
 6. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji z zakresu prowadzonych spraw
 7. Wysyłanie korespondencji

Wymagania niezbędne

Wymagania dodatkowe

Link do ogloszenia

Drukuj