Stanowisko ds. aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko ds. aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

 • Numer referencyjny: ZG-ZKS.11000.10.2021

 • Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

 • Wymiar etatu: pełny
 • Termin składania ofert: 24.09.2021

Zakres podstawowych czynności

 1. Zadania określone dla stanowiska pracy, zapisane w Regulaminie organizacyjnym i innych regulacjach wewnętrznych
 2. Prowadzenie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:
  • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
  • rejestru cen nieruchomości
 3. Zawiadamianie o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych właściwe organy
 4. Rejestrowanie dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków
 5. Uczestniczenie w pracach dotyczących rozwoju systemu teleinformatycznego do prowadzenia baz danych zasobu
 6. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji z zakresu prowadzonych spraw
 7. Wysyłanie korespondencji
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • praca/praktyka/staż w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub w jednostkach administracji publicznej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy z bazami danych;
 • umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa;
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, geografia;
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych.

Wymagania dodatkowe

 • conajmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji publicznej, w szczególności w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • umiejętność analizy danych;
 • umiejętność poprawnego redagowania pism;
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia;
 • znajomość programów do tworzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Link do ogloszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Kongres GIS 2021
28.09-01.10.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018