Stanowisko ds. aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko ds. aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

 • Numer referencyjny: ZG-ZKS.11000.12.2023
 • Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę
 • Wymiar etatu: pełny
 • Termin składania ofert: 10.05.2023

Zakres podstawowych czynności

 • Prowadzenie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:
      a. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
      b. rejestru cen nieruchomości
 • Zawiadamianie o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych właściwe organy
 • Rejestrowanie dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków
 • Skanowanie dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków
 • Rejestrowanie skanów dokumentów w zasobach informatycznych MODGiK
 • Uczestniczenie w pracach dotyczących rozwoju systemu teleinformatycznego do prowadzenia baz danych zasobu 5. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji z zakresu prowadzonych spraw
 • Wysyłanie korespondencji

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • praca/praktyka/staż w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub w jednostkach administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera – pakietu Office, Internetu oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy z bazami danych
 • umiejętność współpracy z ludźmi i pracy w zespole
 • umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, geografia
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych

Wymagania dodatkowe

 • conajmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji publicznej, w szczególności w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • umiejętność analizy danych
 • umiejętność poprawnego redagowania pism
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia
 • znajomość programów do tworzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Link do ogloszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser