Stanowisko pracy ds. analiz i raportowania (Warszawa)

Opublikowano:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:  

Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych - Stanowisko pracy ds. analiz i raportowania

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DBRiKT/79/21

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:

Główne obowiązki:

 Wymagania konieczne:

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, znajomość języka angielskiego i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 03 grudnia 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Treść ogłoszenia

Drukuj