Stanowisko pracy ds. analiz i raportowania (Warszawa)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:  

Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych - Stanowisko pracy ds. analiz i raportowania

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DBRiKT/79/21

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
 • nagrody motywacyjne, „trzynastą pensję”,
 • świadczenia socjalne.

Główne obowiązki:

 • przetwarzanie danych alfanumerycznych i geoprzestrzennych oraz wykonywanie analiz (w tym analiz przestrzennych z użyciem języka zapytań SQL ),
 • pozyskiwanie i udostępnianie danych, współpraca z innymi jednostkami wewnętrznymi i instytucjami zewnętrznymi,
 • projektowanie struktur bazodanowych na potrzeby przechowywania danych,
 • automatyzowanie procesów obróbki danych narzędziami ETL,
 • aktualizacja danych GIS w bazach referencyjnych LPIS/GIS,
 • projektowanie i rozwój aplikacji webowych klasy GIS,

 Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe/średnie o kierunku technicznym – geoinformatyka, informatyka, systemy informacji geograficznej, geodezja, kartografia, geografia, gospodarka przestrzenna, itp.
 • min. 1 rok stażu pracy w zakresie sporządzania analiz danych (w tym danych geograficznych),
 • znajomość SQL i umiejętność pracy z bazami danych,
 • doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych geoprzestrzennych w środowisku bazodanowym,
 • umiejętność obsługi aplikacji służących do analizy danych geograficznych,
 • praktyczna znajomość przynajmniej jednego oprogramowania GIS (ArcGIS, QGIS etc.),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka programowania python i/lub JavaScript,
 • znajomość bibliotek geoprzestrzennych,
 • znajomość HTML, XML, CSS,
 • kreatywność, zaangażowanie, samodzielność,
 • znajomość tematyki Business Intelligence (BI) i hurtowni danych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, znajomość języka angielskiego i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 03 grudnia 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018