Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Warszawa)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

Osoba na tym stanowisku:
 
 • bierze udział w przygotowywaniu dokumentów strategicznych w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, w tym inicjuje i realizuje działania związane z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu danych „zagospodarowanie przestrzenne”,
 • prowadzi analizy z zakresu istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego,
 • bierze aktywny udział w projektach w obszarze cyfryzacji planowanego i istniejącego zagospodarowania przestrzennego (tj. np. bierze udział w planowaniu/ projektowaniu rozwiązań/ narzędzi z zakresu cyfryzacji planowania przestrzennego, obejmujących m.in. standaryzację danych przestrzennych dotyczących aktów planowania przestrzennego; uczestniczy w pracach nad rejestrem urbanistycznym, stanowiącym element inwestycji wynikającej z KPO; wspiera merytorycznie prace w ramach realizacji projektów PO WER oraz KPO itp.),
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań (np. uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, opracowuje projekt umowy, sporządza opis przedmiotu zamówienia, szacuje wartość zamówienia) oraz w obsłudze procesu legislacyjnego (np. opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych, związanych z tematyką stanowiska pracy),
 • publikuje materiały w portalu informacyjnym o tematyce cyfryzacji planowania przestrzennego;
 • współprowadzi punkt kontaktowy ds. cyfryzacji aktów planowania przestrzennego – m.in. udziela informacji na wnioski i zapytania,
 • przygotowuje materiały informacyjne w zakresie tematyki cyfryzacji planowania przestrzennego, w tym w zakresie inwestycji realizowanych w ramach KPO; prowadzi szkolenia lub wykłady.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe : urbanistyka lub architektura lub architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna lub geografia lub geodezja lub geoinformatyka lub dowolne wyższe i studia podyplomowe w zakresie GIS oraz planowania przestrzennego,
 • Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata doświadczenia w tworzeniu aktów planowania przestrzennego lub tworzeniu baz danych GIS
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość prawa w obszarze: planowania i zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury informacji przestrzennej, m.in.: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • Biegła znajomość obsługi programu QGIS
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów prawa w obszarze zamówień publicznych 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin składania dokumentów: 27.02.2023 na adres:

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Biuro Dyrektora Generalnego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DPR_23

Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
(dokumenty można przynieść lub wysłać).

Aplikacje można również składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., z dopiskiem w tytule wiadomości DPR_39

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser