Starszy specjalista ds. administrowania bazami danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych (Warszawa)

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw: administrowania bazami danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz

ZAKRES ZADAŃ

 • gromadzenie oraz przetwarzanie danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych, w tym aktualizowanie baz danych, analizowanie danych pozyskanych w wyniku inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej oraz generowanie raportów w tym zakresie
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem procesu retencji danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz ich publikacja;
 • korelowanie danych inwentaryzacyjnych z rejestrami prowadzonymi w Departamencie
 • współpraca z Instytutem Łączności w zakresie wykorzystania danych gromadzonych w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), a także z delegaturami UKE w zakresie weryfikacji danych otrzymywanych od wzywanych podmiotów;
 • uczestniczenie w opracowywaniu raportu dotyczącego pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi i planowanymi inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację;
 • przygotowywanie materiałów kartograficznych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • uczestniczenie w sporządzaniu analiz dotyczących wpływu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej na koszty budowy i utrzymania sieci szerokopasmowych oraz innych analiz np. związanych z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji. .

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w zakresie analizy danych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych;
 • znajomość zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji;
 • znajomość rynku telekomunikacyjnego oraz wiedza z zakresu eksploatacji systemów teleinformatycznych;
 • umiejętność: formułowania zapytań SQL do baz danych, sporządzania analiz z wykorzystaniem środowiska MS Excel i MS Access, posługiwania się aplikacjami służącymi do analizy danych przestrzennych np., ARCGis, precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „starszy specjalista DSA/WGD/6a – na zastępstwo”.
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
  (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

INNE INFORMACJE:
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
- test wiedzy;
- test językowy;
- zadanie praktyczne (Excel, bazy danych, analizy, generowanie raportów);
- test kompetencyjny;
- rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser