Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych

Zakres podstawowych czynności

 • Wykonywanie opracowań fotogrametrycznych na potrzeby Miasta Poznania;
 • Aktualizowanie mapy wektorowej;
 • Stereodigitalizacja zdjęć lotniczych z wykorzystaniem stacji fotogrametrycznej;
 • Obsługiwanie zleceń w zakresie udostępniania archiwalnych materiałów zdjęciowych.

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania i aktualizacji mapy zasadniczej lub praca w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, lub praca w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • umiejętność obsługi komputera – pakietu Office, Internetu oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa
 • wiedza z zakresu własnej i pokrewnych specjalności
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalizacja: geodezja i kartografia, geoinformatyka, fotogrametria, geoinformacja
 • zdolność widzenia stereoskopowego
 • znajomość zagadnień, procedur i przepisów związanych z powierzonymi zadaniami

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w zakresie produkcji opracowań wektorowych z wykorzystaniem stacji fotogrametrycznej
 • studia podyplomowe z zakresu fotogrametrii i teledetekcji lub GIS
 • umiejętność pracy w programach gisowych: QGIS, ArcGIS, GeoMedia
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 7 – fotogrametria i teledetekcja
 • wiedza z zakresu fotogrametrii i teledetekcji
 • wykształcenie wyższe II drugiego stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, fotogrametria, geoinformatyka, geoinformacja

Termin składania ofert: 31.01.2023 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser