Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych

Zakres podstawowych czynności

 • wykonywanie prac związanych z numerycznymi opracowaniami map wektorowych z zakresu fotogrametrii lotniczej za pomocą sprzętu typu stacja fotogrametryczna jako obserwator przyrządów stereoskopowych (praca w środowisku systemu informatycznego MicroStation–Mapa v8, przy stereodigitalizacji zdjęć lotniczych, z zapisem do bazy danych);
 • wykonywanie prac fotogrametrycznych i geodezyjnych.

Wymagania niezbędne

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - Pakietu Office i urządzeń biurowych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie dotyczącym wykonywania wektorowych opracowań mapowych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • umiejętność pracy w programach typu GIS oraz CAD takich jak QGIS, ESRI, Bentley Microstation i podobnych;
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, fotogrametria;
 • zdolność widzenia stereoskopowego;
 • znajomość podstawowych zasad pracy na instrumentach fotogrametrycznych.

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania danych wektorowych metodą stereodigitalizacji zdjęć lotniczych z wykorzystaniem stacji fotogrametrycznej;
 • studia podyplomowe z zakesu : fotogrametria i teledetekcja;
 • umiejętność pracy na lotniczych zdjęciach fotogrametrycznych;
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 7 – fotogrametria i teledetekcja;
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalność: geodezjia i kartografia, fotogrametria;
 • znajomość zasad tworzenia map rastrowych technikami fotogrametrii.

Termin składania ofert: 30.12.2021 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018