Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych

Zakres podstawowych czynności

 • Wykonywanie opracowań fotogrametrycznych na potrzeby Miasta Poznania;
 • Aktualizowanie mapy wektorowej;
 • Stereodigitalizacja zdjęć lotniczych z wykorzystaniem stacji fotogrametrycznej;
 • Obsługiwanie zleceń w zakresie udostępniania archiwalnych materiałów zdjęciowych.

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • praca/praktyka/staż w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub jednostkach wykonawstwa geodezyjnego
 • wykształcenie wyższe techniczne I stopnia kierunek lub specjalizacja: geodezja i kartografia, geoinformatyka, fotogrametria, geoinformacja oraz inne pokrewne związane z przetwarzaniem danych przestrzennych, lub wykształcenie średnie geodezyjne
 • zdolność widzenia stereoskopowego

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z wykorzystaniem materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym aktualizacji bazy danych BDOT500 lub w pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub w pracy w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego
 • doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania opracowań wektorowych z wykorzystaniem stacji fotogrametrycznej
 • studia podyplomowe w zakresie GIS, fotogrametrii i teledetekcji
 • umiejętność pracy w programach gisowych: QGIS, ArcGIS, GeoMedia
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 7 – fotogrametria i teledetekcja
 • wiedza z zakresu fotogrametrii i teledetekcji
 • wykształcenie wyższe II stopnia kierunek lub specjalizacja: geodezja i kartografia, geoinformatyka, fotogrametria, geoinformacja

Termin składania ofert: 29.01.2024 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser