Specjalista do spraw pomiarów geodezyjnych (Gdynia)

Urząd Morski w Gdyni poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista do spraw: pomiarów geodezyjnych

Zakres zadań

 • wykonuje pomiary geodezyjne w pasie nadbrzeżnym z wykorzystaniem urządzeń GNSS, tachimetru oraz lidarowego skanera laserowego
 • wykonuje pomiary geodezyjne w portach i przystaniach morskich, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani
 • bierze udział przy nalotach lotniczych z użyciem bezzałogowych statków latających UAV
 • przetwarza fotogrametryczne zdjęcia lotnicze w celu opracowania ortofotomap oraz numerycznych modeli pokrycia terenu na potrzeby monitoringu brzegu morskiego
 • wykonuje prace kartograficzne przy wykorzystaniu informatycznego systemu informacji geograficznej (GIS), komputerowego wspomagania projektowania (CAD) oraz urządzeń pomiarowych
 • bierze udział w okazywaniu, wznawianiu i rozgraniczaniu granic nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu Urzędu
 • weryfikuje i opiniuje wyniki prac geodezyjnych zlecanych przez Urząd w celu zapewnienia wysokiej jakości danych geodezyjnych

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku: geodezja i kartografia
 • powyżej roku doświadczenia zawodowego w obszarze: wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych lub wykonywanie opracowań kartograficznych
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących geodezji i kartografii w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność obsługi tachimetru, niwelatora oraz odbiornika GNSS
 • umiejętność wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
 • umiejętność wykonywania opracowań kartograficznych z wykorzystaniem informatycznego systemu informacji geograficznej (GIS) lub komputerowego wspomagania projektowania (CAD)
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe w zakresie Systemu Informacji Geograficznej (GIS)
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze: wykonywanie geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i osiadań konstrukcji lub/i strefy brzegowej
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze: praca w administracji publicznej
 • świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego
 • uprawnienie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub geodezyjna obsługa inwestycji
 • posiadanie certyfikatu dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”
 • znajomość przepisów z zakresu Prawa Wodnego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej
 • umiejętność obsługi tachimetru LEICA serii TS
 • umiejętność obsługi niwelatora LEICA serii LS
 • umiejętność obsługi odbiornika GNSS LEICA serii GS
 • umiejętność obsługi naziemnego skanera laserowego,
 • umiejętność wykonywania pomiarów przemieszczeń i osiadań konstrukcji
 • umiejętność obsługi bezzałogowego statku powietrznego (UAV)
 • umiejętność wykonywania opracowań kartograficznych z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS

Termin składania dokumentów mija 9 stycznia 2022 roku.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser