Stanowisko geoinformatyczne ds. rozwoju i wdrożeń (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu GEOPOZ poszukuje osoby na:

Stanowisko geoinformatyczne ds. rozwoju i wdrożeń (2 etaty)

1 etat

Wymiar etatu: pełny
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę
Nr ref. ZG-ZKS.11000.16.2022

Zakres podstawowych czynności:;

 1. Tworzenie modeli 3D obiektów na podstawie dostępnych danych źródłowych
 2. Analizowanie i przetwarzanie oraz zarządzanie modelem 3D miasta
 3. Pozyskiwanie danych źródłowych do modelu 3D miasta (pomiary w terenie)
 4. Integrowanie modelu 3D z danymi SIP 2D

Wymagania niezbędne:

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w wykonawstwie geodezyjnym (prace polowe)
 • nieposzlakowana opinia
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • umiejętność posługiwania się instrumentami geodezyjnymi do pomiarów terenowych (tachimetr, GPS) oraz znajomość technik pomiarowych
 • umiejętność pracy w programach typu GIS oraz CAD takich jak QGIS, ESRI, Bentley Microstation i podobnych
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalizacja: geodezja i kartografia, geoinformatyka, fotogrametria, geografia, geoinformacja
 • znajomość geodezyjnych instrukcji technicznych

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w inwentaryzacji obiektów bedących przedmiotem opracowań 3D - np. drzewa, mała architektura
 • studia podyplomowe z zakresu geoinformacji, GIS, fotogrametrii i teledetekcji
 • umiejętność pracy z bazami danych
 • umiejętność pracy z ludźmi i pracy w zespole
 • umiejętność przetwarzania chmur punktów np. klasyfikacja, rozrzedzanie, itp.
 • umiejętność tworzenia NMT zgodnie ze standardem CityGML
 • ważne prawo jazdy kat. B
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalizacja: nauki techniczne
 • znajomość przebiegu procesów inwestycyjnych i ich powiązania z wykonawstwem geodezyjnym oraz zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Termin składania ofert: 06.09.2022

Treść ogłoszenia


2 etat

Wymiar etatu: pełny
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę
Nr ref. ZG-ZKS.11000.15.2022

Zakres podstawowych czynności

 1. Zapewnienie poprawności konwersji danych do nowych narzędzi SIP
 2. Pozyskiwanie, analizowanie i integrowanie danych przestrzennych z terenu Miasta Poznania
 3. Sporządzanie prezentacji graficznych i tabelarycznych pozyskanych danych
 4. Opracowywanie warstw tematycznych SIP

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • co najmniej roczne doświadczenie we wdrażaniu i użytkowaniu technologii związanych z pozyskiwaniem i administracją danych GIS
 • nieposzlakowana opinia
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • umiejętność analizy danych
 • umiejętność pracy w oprogramowaniu FME - Safe Software
 • umiejętność pracy w programach gisowych np. QGIS, ESRI, Bentley Microstation
 • umiejętność pracy z bazami danych
 • umiejętność projektowania i wdrażania nowych rozwiązań
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalizacja: geoinformacja, geografia, ochrona środowiska

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie z zakresu tworzenia modeli 3D miast zgodnie ze standardem Citygmi
 • min. 2 letnie doświadczenie we wdrażaniu i użytkowaniu technologii związanych z pozyskiwaniem i administracją danych GIS
 • studia podyplomowe z zakresu geoinformacji lub/i systemów baz danych
 • umiejętność obsługi aplikacji Geoserver lub ArcGIS Serwer
 • umiejętność programowania w jednym z języków - PHP, Javascript, Python, HTML
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalizacja: informatyka

Termin składania ofert: 06.09.2022

Treść ogłoszenia

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018