Inspektor ds. geomatyki (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Inspektor ds. geomatyki w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej Biura Geodezji i Katastru

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
  • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu geodezji i kartografii, informatyki lub innych kierunków związanych z przetwarzaniem danych przestrzennych,
  • minimum 3-letni staż pracy,
  • powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, kartografii, informatyki, przetwarzania danych przestrzennych,
  • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, komunikacja, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Termin składania aplikacji: 10 stycznia 2023

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser