Główny specjalista w Wydziale Monitoringu i Analiz GDKiA (Warszawa)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje osoby na stanowisko:

Główny specjalista w Wydziale Monitoringu i Analiz, Departament Zarządzania Siecią Dróg

Osoba na tym stanowisku:
 
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na wystąpienia przedstawicieli władz rządowych, samorządowych oraz na wnioski obywateli;
 • Koordynuje działania związane z prowadzeniem wykazu i mapy węzłów drogowych;
 • Sporządza statystyki i analizy w oparciu o dane gromadzone przez Departament Zarządzania Siecią Dróg oraz weryfikuje jakość tych danych;
 • Nadzoruje i weryfikuje dane w ewidencyjnej bazie danych dróg krajowych;
 • Zarządza danymi na witrynach Sharepoint, tworzy te witryny i zarządza uprawnieniami na tych witrynach;
 • Przygotowuje mapy i pliki Sharepoint na potrzeby prezentacji danych w formie graficznej;
 • Opiniuje dokumenty oraz akty prawne związane z działalnością Departamentu Zarządzania Siecią Dróg.
Wymagania niezbędne
 
 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w pracy z systemami informacji przestrzennej lub w analizach danych lub w zakresie ewidencji drogowej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
 • Znajomość obsługi programu Microsoft Excel;
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe
 
 • Wykształcenie: wyższe wyższe techniczne w zakresie związanym z drogownictwem lub systemami informacji przestrzennej;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy w zarządzaniu ruchem drogowym lub w obszarze utrzymania dróg lub w pracy w procesie realizacji inwestycji drogowych;
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Znajomość programów: QGIS, Arcgis, Power Automate, Power Apps, Sharepoint online;
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Dokumenty należy złożyć do: 19.04.2023

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser