Specjalista do spraw geodezji (Gdynia)

Urząd Morski w Gdyni poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista do spraw geodezji w Wydziale Zabezpieczenia Geodezyjnego

Osoba na tym stanowisku:

 • wykonuje opracowania kartograficzne przy wykorzystaniu informatycznego systemu informacji geograficznej i komputerowego wspomagania projektowania oraz urządzeń pomiarowych
 • udziela odpowiedzi na wnioski o wydanie zaświadczeń i informacji publicznych dotyczących położenia nieruchomości w pasie nadbrzeżnym, portach i przystaniach morskich
 • wykonuje zamówienia i odbiera materiały geodezyjne i kartograficzne, archiwizuje oraz przygotowuje materiały cyfrowe i analogowe do komórek Urzędu oraz instytucji zewnętrznych
 • przygotowuje dokumenty w ramach kontroli zarządczej i ISO
 • przekazuje informacje i dane przestrzenne objęte infrastrukturą informacji przestrzennej do rejestrów państwowych
 • udostępnia mapy i udziela informacji dotyczących pasa nadbrzeżnego, linii brzegu morskiego oraz innych danych przestrzennych znajdujących się w zasobie urzędu

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku: geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze: geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących geodezji i kartografii w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość informatycznego systemu informacji geograficznej (GIS)
 • znajomość komputerowego wspomagania projektowania (CAD)
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze: administracja publiczna
 • studia podyplomowe na kierunku geograficzne systemy informacyjne
 • szkolenie z zakresu administrowania bazami danych, w tym znajomość języka SQL
 • posiadanie certyfikatu dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość sieciowych usług danych przestrzennych zgodnych z INSPIRE
 • umiejętność obsługi oprogramowania ArcGIS
 • umiejętność obsługi programu QGIS AutoCAD
 • umiejętność obsługi systemu SIPAM

Termin składnia ofert mija 9 stycznia 2023 roku.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser