Specjalista ds. nadzoru AIS i DAT (Warszawa)

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. nadzoru AIS i DAT w Inspektoracie AIS i DAT w Departamencie Żeglugi Powietrznej

 
Osoba na stanowisku:
 
 • Prowadzi czynności kontrolne w procesie certyfikacji i bieżącego nadzoru nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej w zakresie AIS oraz podmiotami świadczącymi usługi DAT w celu zapewnienia integralności, ciągłości, jakości, dostępności i bezpieczeństwa funkcjonujących.
 • Prowadzi sprawy uzgadniania lokalizacji planowanych inwestycji, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy poprzez przeprowadzanie analiz przestrzennych określających wpływ projektowanych inwestycji na prawidłowe działanie lotniczych urządzeń naziemnych, a także przygotowuje projekty postanowień Prezesa ULC oraz innych odpowiedzi w tych sprawach.
 • Weryfikuje dokumentację zgłoszeniową, realizuje sprawy ewidencjonowania trasowych przeszkód lotniczych, aktualizuje przestrzenną elektroniczną bazę danych geometrycznych i danych opisowych charakteryzujących przeszkody lotnicze przed przekazaniem informacji o przeszkodach lotniczych państwowemu organowi zarządzania ruchem lotniczym celem ich publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczej.
 • Prowadzi sprawy związane z monitorowaniem wdrażania wymagań dokumentów zawierających przepisy międzynarodowe dotyczące AIS i DAT, a w szczególności opiniuje propozycje zmian i nadzoruje wdrożenie poprawek do Załącznika 4, 5 i 15 do Konwencji chicagowskiej oraz dokumentów ICAO przywoływanych w tych załącznikach.
 • Uczestniczy w tworzeniu i utrzymaniu systemów informacji przestrzennej (geoprzestrzenne bazy danych lotniczych/GIS) w celu spełnienia przepisów międzynarodowych i krajowych oraz usprawnienia funkcjonowania Urzędu.
 • We współpracy z komórką wiodącą w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie prowadzi sprawy związane z cybersecurity w obszarze AIS i DAT w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi powietrznej.
 • Uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji lotniczych w celu doskonalenia systemu nadzoru w zakresie AIS i DAT.
 • Prowadzi sprawy związane z nadawaniem wskaźników lokalizacji dla stałych stacji telekomunikacji lotniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi powietrznej.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku geodezyjno-kartograficznym lub lotniczym lub pokrewnym
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w lotnictwie lub w geodezji i kartografii
 • Dobra znajomość międzynarodowych i krajowych przepisów, w tym: ustawa Prawo lotnicze oraz przepisy wykonawcze do niej, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy międzynarodowe ICAO i UE dot. AIS i DAT, w szczególności bardzo dobra znajomość wymagań wynikających z Załącznika 4,5,15 ICAO
 • Znajomość KPA
 • Znajomość darmowego oprogramowania GIS (Quantum GIS)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Studia podyplomowe w zakresie żeglugi powietrznej
 • Szkolenia specjalistyczne w zakresie: AIS, DAT i map lotniczych, zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, nadzoru nad zmianami w systemach funkcjonalnych.
 • Biegła znajomość oprogramowania ESRI GIS;
 • Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie (C1)
 • Znajomość Unified Modeling Language (UML);
 • Znajomość rozszerzeń oprogramowania ArcGIS: Data Interoperability, 3D Analyst, Spatial Analyst;
 • Znajomość narzędzi FME firmy SafeSoftware;
 • Znajomość zagadnień Dyrektywy INSPIRE dla infrastruktury informacji przestrzennej dla tematu transportu lotniczego
 • Znajomość środowiska programistycznego dla oprogramowania ESRI (ArcObjects, Python);

Termin składania dokumentów mija  23.01.2023 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser