MSAS - japoński system wspomagania satelitarnego

Pierwszy satelita japońskiego systemu MSAS (Multifuncional Satellite-Based Augmentation System) został wyniesiony na orbitę w lutym 2005 roku, a kolejny rok później. Aktualnie trwają testy systemu; w pomiarach przeprowadzonych od 21 do 31 grudnia 2005 r. uzyskano dokładności poziome od 5,3 do 0,8 m przy dostępności sygnału 95 %. Wspólnym kierunkiem ewolucji istniejących systemów SBAS jest dążenie do poszerzania ich zasięgu poprzez budowę nowych stacji referencyjnych. Inna istotna cecha systemów wspomagania satelitarnego to ich kompatybilność. WAAS, EGNOS i MSAS to systemy regionalne, jednakże na mocy porozumienia MOPS (Minimum Operational Performance Standards) transmitowane przez nie informacje mają taką samą strukturę. Dlatego też odbiorniki "rozumieją" zawartość odbieranych sygnałów niezależnie od systemu, który je emituje. Kooperacja ta powoduje także znaczący wzrost terenowej dostępności ich sygnałów, a w połączeniu z planowanymi ulepszeniami systemów satelitarnych umożliwi w przyszłości rzeczywisty, globalny serwis nawigacji satelitarnej.
 

Drukuj