• gisplay.pl

Google prezentuje nowe interfejsy API, które pomogą mapować informacje o środowisku

W ostatnim czasie Google udostępnił trzy interfejsy API do programowania i tworzenia map potencjału słonecznego, jakości powietrza i poziomu pyłków w powietrzu.

Google prezentuje nowe interfejsy API, które pomogą mapować informacje o środowisku (fot. Google)

Wszystkie trzy interfejsy - Solar APIAir Quality API oraz API Pollen wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe, opierając się na zasobach mapowych Google, przede wszystkim zdjęciach satelitarnych i lotniczych, a także danych środowiskowych.

Solar API to usługa, która pomaga ocenić potencjał instalacji fotowoltaicznej na konkretnym obiekcie. Interfejs udostępnia dane dotyczące dachów i przy wsparciu sztucznej inteligencji oblicza m.in. wielkość powierzchni dachu, bierze także pod uwagę wszelkie czynniki zakłócające, takie jak kominy czy drzewa rzucające cień na okolicę, a także dane dotyczące promieniowania słonecznego. Solar API dostępny jest dla ponad 320 milionów budynków w 40 krajach, w tym także dla Polski. Aktualny zasięg interfejsu Solar API można sprawdzić na mapie.

Air Quality API zawiera dane dotyczące jakości powietrza w konkretnej lokalizacji, w tym ponad 70 indeksów jakości powietrza (AQI), zanieczyszczeń i zaleceń dotyczących zdrowia. Obsługuje ponad 100 krajów w rozdzielczości 500 x 500 metrów, w tym także Polskę. Interfejs weryfikuje i porządkuje kilka terabajtów danych na godzinę z wielu źródeł danych — w tym rządowych stacji monitorujących, danych meteorologicznych, czujników i satelitów. 

Funkcje interfejsu Air Quality API:

  • Indeksy i kategorie jakości powietrza w czasie rzeczywistym: interfejs Air Quality API stale oblicza wartości różnych indeksów jakości powietrza w rozdzielczości 500 x 500 metrów.
  • Zalecenia dotyczące zdrowia: setki popartych badaniami rekomendacji dotyczących zdrowia dla ogółu społeczeństwa i grup wrażliwych, w tym dla dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży, sportowców oraz osób z astmą lub problemami kardiologicznymi.
  • Informacje o zanieczyszczeniach: szczegółowe informacje o różnych zanieczyszczeniach, np. ich dominujące zanieczyszczenia, stężenia, źródła i efekty.
  • Historia godzinowa: historia jakości powietrza w konkretnej lokalizacji w wybranym przedziale czasu. Każda odpowiedź może zawierać godzinowe indeksy jakości powietrza, dane o zanieczyszczeniach i rekomendacje dotyczące zdrowia, które obejmują maksymalnie 720 godzin (30 dni).
  • Mapy termiczne: zbiór indeksów AQ i obrazów zanieczyszczeń, które można wyświetlić na mapie.

API Pollen pokazuje aktualne informacje o pyłkach i typowych alergenach w ponad 65 krajach. Interfejs zapewnia zlokalizowane dane dotyczące liczby pyłków, wizualizacje map cieplnych, szczegółowe informacje o alergenach roślinnych oraz praktyczne wskazówki dla osób cierpiących na alergie. API Pollen opiera się na modelu, który oblicza sezonowość i dzienną ilość ziaren pyłku na siatce 1x1 km2, obsługując prognozę na maksymalnie 5 dni, 3 typy roślin i 15 różnych gatunków roślin. Model wykorzystuje różne dane wejściowe, takie jak pokrycie terenu, dane klimatyczne, roczna produkcja pyłku na roślinę i inne, aby zapewnić wiarygodne prognozy wyjściowe dotyczące lokalnego poziomu pyłku i ryzyka narażenia.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser