• Jarosław Zoń

Mapa emisji CO2 przez elektrownie w Europie

Ze względu na negatywny wpływ na środowisko i klimat, kwestia ograniczania emisji gazów cieplarnianych jest obecnie jednym z najczęściej poruszanych tematów na świecie, w tym szczególnie w Unii Europejskiej. Dzięki brytyjskim badaczom zobaczyć możemy, które państwa w Europie odpowiadają za największą emisję CO2.

Mapa emisji CO2 przez elektrownie w Europie

Elektrownia w Bełchatowie należy do jednych z największych emiterów CO2 w Europie (fot. ember-climate.org)

Na podstawie danych przygotowanych przez Europejski System Handlu Emisjami przedstawione zostały najbardziej emisyjne elektrownie w Europie. System (EU ETS) został wprowadzony w 2005 r roku. Głównym powodem jego powstania była konieczność limitowania ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery przez energochłonne sektory przemysłu oraz producentów energii.

Mapa zawiera dane dotyczące 390 elektrowni reprezentujących 90% emisji z sektora elektroenergetycznego EU-ETS 2022. Poza podstawowymi informacjami dotyczącymi rodzaju paliwa, mapa zawiera również dane dotycząće wielkości emisji (aż do 2013 roku), a także kto jest właścicielem obiektu. Każda z przedstawionych elektrowni otrzymała również miejsce w rankingu, przydzielone na podstawie wielkości emisji.

Po spojrzeniu na mapę okazuje się, że elektrownie węglowe zdecydowanie przodują w kwestii wielkości emisji CO2. Wśród 20 największych producentów dwutlenku węgla aż 19 to elektrownie węglowe (zarówno na węgiel brunatny oraz kamienny). Zdecydowanie najkorzystniej wypadają w tym zestawieniu elektrownie gazowe, które plasują się głównie w drugiej i trzeciej setce rankingu.

Następstwem wysokiego udziału elektrowni węglowych w emisji CO2 jest bardzo niekorzystna sytuacja w szczególności dwóch europejskich państw, które opierają swój miks energetyczny głównie o węgiel – Polski oraz Niemiec. Pierwsze 9 miejsc w rankingu emisji zajmowane jest przez polskie i niemieckie elektrownie węglowe, w tym 1 miejsce należy do elektrowni w Bełchatowie, która w 2022 roku wyemitowała ponad 35 miliony ton dwutlenku węgla. Ponadto, do największych obszarów problemowych pod względem emisji należy Zagłębie Ruhry, północno-zachodni obszar Czech, wschodnie Niemcy wraz z Łużyckim Zagłębiem Węglowym, a także konurbacja górnośląska.

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser