Bezrobocie młodych w Unii Europejskiej

W 2022 r. w całej Unii Europejskiej było 4,48 mln młodych ludzi (od 15 do 29 lat) bez pracy, co stanowi 6,3 % całej populacji w tym samym wieku.

Bezrobocie młodych w Unii Europejskiej.

Jak podkreśla Eurostat w opublikowanym właśnie raporcie, w ubiegłym roku stopa bezrobocia wśród młodych była najniższa od 2009 roku, kiedy wynosiła 9,0%. Sytuacja wśród krajów UE była jednak bardzo zróżnicowana. Udział młodych bezrobotnych w całej populacji wynosił poniżej 4% w Czechach (2,0%), Niemczech i Bułgarii (po 3,3%), a także na Węgrzech i w Polsce (po 3,5%). Z drugiej strony odsetek ten przekraczał 8% w Hiszpanii (11,2%), Grecji (10,6%), Szwecji (10,3%) i na Cyprze (8,8%).

W porównaniu z 2021 r. w większości krajów UE zmniejszył się udział bezrobotnej młodzieży w ogólnej liczbie ludności. Wyjątkiem były Cypr, Łotwa (w obu przypadkach +0,1 pp), Rumunia (+0,3 pp) i Estonia (+0,4 pp), gdzie udział ten nieznacznie wzrósł.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser