Wzrost cen prądu prawie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Kto płaci najwięcej?

W ubiegłym roku ceny energii elektrycznej wzrosły we wszystkich krajach Unii Europejskiej z wyjątkiem Malty i Holandii wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat.

Wzrost ceny prądu prawie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Kto płaci najwięcej?

W drugiej połowie 2022 r. średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w UE nadal wykazywały wyraźny wzrost w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r. Średnia cena za 100 kWh wzrosła z 23,5 do 28,4 euro. Wzrosły także ceny gazu 7,8 euro w 2021 r. do 11,4 euro za 100 kWh w drugiej połowie 2022 r.

Ceny energii elektrycznej wyższe we wszystkich krajach z wyjątkiem Malty i Holandii.

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły we wszystkich krajach członkowskich UE, z wyjątkiem Malty (-3%, w walutach krajowych) i Holandii (-7%), w drugiej połowie 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. Ceny na Malcie są regulowane, podczas gdy rząd holenderski wspiera konsumentów ryczałtami i obniżkami podatków. Najwyższy wzrost odnotowano w Rumunii (+112 %), Czechach (+97 %), Danii (+70 %), Litwie (+65 %) i Łotwie (+59 %), natomiast najniższy w Luksemburgu (+3 %), Austrii i Niemiec (+4%) oraz Polski i Bułgarii (+5%).

Średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2022 r. były najniższe na Węgrzech (10,8 euro za 100 kWh), w Bułgarii (11,5) i na Malcie (12,8), a najwyższe w Danii (58,7), Belgii (44,9). ) i Irlandii (42,0).

Ceny gazu wyższe we wszystkich krajach Wspólnoty

Ceny gazu (w walutach krajowych) najbardziej wzrosły w Czechach (+231%), Rumunii (+165%), Łotwie (+157%), Litwie (+112%) i Belgii (+102%). Wzrosty poniżej 20% odnotowano tylko w dwóch przypadkach: w Chorwacji (+14%) i na Słowacji (18%).

Średnie ceny gazu dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2022 r. były najniższe na Węgrzech (3,5 euro za 100 kWh), w Chorwacji (4,5) i na Słowacji (4,9), a najwyższe w Szwecji (27,5), Danii (20,8) i Holandii (19,3 euro).

Źródło: Eurostat

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser