O GIS-ie w zarządzaniu przestrzenią na konferencji we Wrocławiu

VI edycja Konferencji "Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego"We Wrocławiu odbyła się kolejna edycja Konferencji "Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego". Tematem przewodnim było zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym.

To już szósta edycja wrocławskiej konferencji, na której mogliśmy zapoznać się z dobrymi praktykami w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu lokalnym i regionalnym z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej. O tym jak ciekawy jest to temat, świadczyć może choćby liczba uczestników. W auli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zgromadziło się około 200 gości, głównie pracowników instytucji samorządowych i rządowych, i to nie tylko z Dolnego Śląska, ale z całego kraju.

Po powitaniu uczestników przez Geodetę Województwa Dolnośląskiego Roberta Pajkerta, konferencję oficjalnie otworzył Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź.

Zanim jednak na dobre rozpoczęły się sesje referatowe, wręczono nagrodę w konkursie „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej" ogłoszony w ramach obchodów GISday 2018. Zwycięzcą III edycji Konkursu została Sylwia Nagórna, za stworzenie mapy konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii na Dolnym Śląsku. Dane dotyczące lokalizacji elektrowni zostały pozyskane z Urzędu Regulacji Energetyki. Prowadzi on rejestry i wykazy wytwórców energii w małej instalacji i koncesji w zakresie innym niż paliwa ciekłe dotyczących wytwarzania energii elektrycznej. Koncesje zawierają szereg istotnych informacji takich jak: nazwa przedsiębiorstwa, numer koncesji, data rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania koncesji, przybliżona lub dokładna lokalizacja miejsca wytwarzania energii elektrycznej, rodzaj wykorzystanego do pozyskania energii paliwa, rodzaj jednostki wytwórczej i łączna moc zainstalowana w elektrowni.

Sylwia Nagórna odbiera nagrodę w konkursie „Dolny Śląsk na kompozycji mapowej"

Konferencję podzielono na trzy tematyczne sesje referatowe. W pierwszej - "Informacja Przestrzenna w planowaniu przestrzennym"- Alina Bieńkowska z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przedstawiła wyniki badania dotyczącego planowania przestrzennego w Polsce. Wynika z nich, że zaledwie dla 30,5 % powierzchni kraju opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Z kolei Monika Rutyna i Maria Zborowska z Urzędu Miasta Bolesławiec i Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka opowiedziały jak wykorzystują narzędzia GIS w zarządzaniu gminą w obszarze procedur planistycznych i gospodarki nieruchomościami. Sesję zakończył Przemysław Malczewski z Instytutu Rozwoju Regionalnego opowiadając z wielką pasją o zastosowaniu technologii GIS w planowaniu przestrzennym na szczeblu regionalnym.

Monika Rutyna i Maria Zborowska z Urzędu Miasta Bolesławiec i Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka opowiedziały jak wykorzystują narzędzia GIS w zarządzaniu gminą w obszarze procedur planistycznych i gospodarki nieruchomościami.

W drugiej sesji "Informacja Przestrzenna w realizacji zadań publicznych" wysłuchaliśmy referatu o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, a pracownicy PGE Wody Polskie opowiedzieli o możliwości wykorzystania bazy danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeriolowanych gruntów. Dowiedzieliśmy się też jak prowadzić zadania gminy w zakresie inwestycji i transportu zbiorowego z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej na przykładzie Gminy Jarocin. Natomiast pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego opowiedzieli o Geoportalu Dolnego Śląska jako przydatnym narzędziu do analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jako baza przystanków wykorzystywana przez zarządców, turystów i przewodników.

VI edycja Konferencji "Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego"

Podczas ostatniej sesji - "Nowe trendy w zastosowaniach GIS" - pracownicy Urzędu Miasta w Poznaniu zaprezentowali trójwymiarowy model miasta jako część poznańskiego SIP-u. Dowiedzieliśmy się o nowych e-usługach funkcjonalnościach, narzędziach i bazach danych w rozbudowanym Geoportalu Dolny Śląsk, który uruchomiony został w ubiegłym tygodniu. Sesje zakończył refert Anny Pierzchały z Esri Polska "GIS jako narzędzie do mądrego planowania rozwoju miasta/gminy".

 

Nasze patronaty

VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018