XII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji już za nami

Uczestnicy XII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów GeodezjiW dniach 25-27 kwietnia odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji, na której swoje referaty i postery prezentowali studenci z kół naukowych z uczelni z całej Polski.

Gospodarzami wydarzenia byli studenci z Międzynarodowego Koła Naukowego Geodezji Satelitarnej i Nawigacji „GeoSiN” działający przy Katedrze Geodezji Satelitarnej i Nawigacjina Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie pod opieką dr hab. inż. Dariusza Popielarczyka.

Do Olsztyna zwitali studdenci z kół naukowych wraz z opiekunami, z uczelni z całej Polski:

 • Koła Naukowego Geodetów Dahlta (AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie);
 • Stowarzyszenia Studentów "GEOIDA" wraz z opiekunem dr hab. inż. Andrzejem Pachutą, prof. PW (PW);
 • Koła Naukowego KNS GeoPixel wraz z opiekunem mgr inż. Dorotą Latos (WAT im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie);
 • Koła Naukowego Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz z opiekunem mgr inż. Dawidem Kudas (UR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie);
 • Koła Naukowo-Badawczego GIS (PWr);
 • Studenckiego Koła Naukowego Geodetów wraz z opiekunem mgr inż. Grzegorzem Burym, (UPWr);
 • Studenckiego Koła Naukowego Geodetów „Agrimensor” wraz z opiekunem mgr inż. Andrzejem Zygmuniakiem (PŚl);
 • Koła Naukowego Geodetów GEO-TEAM (WSiE w Rzeszowie);
 • Geodezyjnego Koła Naukowego Equator wraz z opiekunem mgr inż. Justyną Gabryszuk (UP w Lublinie).

W dniu poprzedzającym konferencję, członkowie Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach o tematyce „ Jak znaleźć finansowanie na tworzenie i rozwój rozwiązań GNSS?” zorganizowanych przez firmę Blue DotSoliutions oraz firmę Astri Polska. Zostały poruszone zagadnienia projektu e-Knot, konkursu Galileo Masters 2017 oraz akceleratora Space3ac IntermodalTransportation.

Dnia 26 kwietnia o godzinie 9 konferencja została uroczyście otwarta przez prodziekana dr inż. Jacka Zabielskiego. Następnie rozpoczął się panel referatowy oraz panel posterowy. W tym czasie uczestnicy zaprezentowali swoje dotychczasowe badania oraz wymienili się swoimi doświadczeniami. Między pierwszym a drugim dniem konferencji uczestnicy mogli złapać oddech na tradycyjnym już balu, który odbył się w Hotelu HP Park w Olsztynie.

Drugiego dnia po zaprezentowaniu kolejnych referatów oraz drugiej sesji posterowej jury wybrało najlepsze pracez panelu referatowego oraz posterowego.

Autorzy zwycięskich referatów:

 • I miejsce –inż. Radosław Zajdel „GOVUS: aplikacja internetowa do oceny jakości orbit nowych systemów multi-GNSS” Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • II miejsce – inż. Urbański, inż. Bartłomiej Majerski „Model 3D obiektu jako zasilenie bazy danych BIM” Politechnika Warszawska.
 • III miejsce- inż. Krzysztof Kozdęba „Zastosowanie TLS i fotogrametrii naziemnej do tworzenia dokumentacji obiektów zabytkowych” Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
 • Wyróżnienie- Mateusz Chalimoniuk „Opracowanie systemu podświetlającego przyrządy pomiarowe” – Wojskowa Akademia Techniczna.

XII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji - postery

Autorzy zwycięskich posterów:

 • I miejsce – inż. Mateusz Gralewicz, inż. Łukasz Gładysz „Wykorzystanie teledetekcji hiperspektralnej w nowoczesnych systemach bezpieczeństwa - biometria dłoni i analiza układu krwionośnego” - Wojskowa Akademia Techniczna
 • II miejsce – inż. Barbara Kasieczka „Metody wizualizacji Big Data na przykładzie danych lokalizacyjnych” Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • III miejsce – inż. Łukasz Korzeniewski „Automatyzacja pomiaru pionowych przemieszczeń wykonywanych niwelatorem Leica DNA03 do monitorowania zmian wysokości zbiorników magazynowych gazu” Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wyróżnienie – Kamil Choromański „Wykorzystanie otwartych danych przestrzennych w aplikacji mobilnej wspomagającej aktywny wypoczynek” Politechnika Warszawska

Sponsorami XII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji byli: LeicaGeosystems, VIMAP, Visimind, Blue Dot Solutions, Astri Polska, JURGO, ERGO HESTIA Marek Krzynowek oddział Olsztyn. Firma Visimind ufundowała specjalną nagrodę spośród wygłoszonych referatów. Zwycięzcą okazała się Maria Łysiak, która zaprezentował swoją pracę: „Zarządzanie przestrzenią w XXII”.

Organizatorzy dziękują kadrze Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji: dr hab. inż. Dariuszowi Popielarczykowi, dr inż. Grzegorzowi Grunwaldowi, Barbarze Sienkiewicz, inż. Rafałowi Gregorczykowi oraz mgr inż. Dariuszowi Tanajewskiemu oraz pracownikom Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, a w szczególności dziekanowi dr hab. inż. Pawłowi Wielgosz prof. UWM za pomoc przy organizacji tak wielkiego wydarzenia.

Organiatorzy podczas obrad kończących tegoroczne spotkanie poinformowali także, że  na gospodarzy XIII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji wybrana została Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Tekst: inż. Katarzyna Spychała, inż. Marta Augustynowicz
Fot. inż. Katarzyna Solińska, inż. Natalia Ostrowska, Karolina Fabian

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018