Zapowiedź konferencji z okazji 20-lecia studiów geoinformacyjnych na UAM

W dniach 1 - 2 grudnia 2022 r.  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska konferencja naukowa “Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja”.

Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja

Konferencja odbędzie się  z okazji 20-lecia studiów geoinformacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Wydarzenie będzie także okazją aby uczcić 70 rocznicę urodzin prof. dr hab. Zbigniewa Zwolińskiego, inicjatora powołania studiów geoinformacyjnych na specjalności i kierunku.

Głównym celem planowanej konferencji jest wymiana idei oraz doświadczeń w zakresie aktualnych i nowych kierunków rozwoju geoinformacji na polu nauki, edukacji oraz zastosowań praktycznych w biznesie i administracji.

Zakres tematyczny konferencji

  • podsumowanie trendów rozwoju geoinformacji w Polsce i na świecie w przeszłości i wskazanie najbardziej obiecujących kierunków zmian na najbliższą przyszłość;
  • zastosowania systemów informacji geograficznej do rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach w zakresie działalności badawczej i praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod oraz danych.

W trakcie konferencji odbędzie się również sesja specjalna “GIS w geomorfologii. Geomorfologia bez GIS?". Celem sesji jest zaprezentowanie zastosowań systemów informacji geograficznej w zakresie analizy rzeźby powierzchni Ziemi i procesów ją kształtujących. Sesja ta jest dedykowana prof. Z.Zwolińskiemu ze względu na jego „geomorfologiczne korzenie” i ciągłą aktywność w tej dyscyplinie.

Więcej informacji na na stronie geoinformacja20uam.pl/

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018