Geoinformacja w dobie zagrożeń globalnych. Zapowiedź konferencji PTIP

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej zaprasza na XXXI Konferencję PTIP z cyklu Geoinformacja w Polsce, której tematem przewodnim będzie "Geoinformacja w dobie zagrożeń globalnych".

Geoinformacja w dobie zagrożeń globalnych. Zapowiedź konferencji PTIP

Konferencje Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej służą wymianie poglądów, doświadczeń i opinii środowisk oraz ośrodków zainteresowanych tworzeniem, a także stosowaniem informacji geoprzestrzennej w różnych dziedzinach wiedzy, gospodarki, administracji publicznej i edukacji z uwzględnieniem potrzeb zarówno o charakterze społecznym, jak też osobistym. Jednocześnie konferencje te popularyzują dorobek ich uczestników prezentowany podczas obrad oraz publikowany w wydawanym przez Towarzystwo czasopiśmie naukowym Roczniki Geomatyki.

Tegoroczna Konferencja odbędzie się w czasie największych od dziesięcioleci kryzysów światowych spowodowanych pandemią, wojną i zmianami klimatycznymi. Rola informacji przestrzennej w ocenie rozmiaru tych zagrożeń, ich wpływu na życie społeczne i gospodarcze oraz skutków jakie niosą ze sobą, będzie wiodącym tematem obrad, które będą się koncentrowały wokół następującej problematyki:

  • Geoinfomacyjne platformy monitorowania i modelowania zjawisk globalnych

  • Modele symulacyjne i predykcyjne występowania oraz rozprzestrzeniania się zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych

  • Geoinformacja w zabezpieczeniu i ochronie obywateli, mienia i dziedzictwa kulturowego

  • Analizy wielokryterialne i wieloatrybutowe w systemach wspomagania decyzji

  • Synergia SIP, teledetekcji i kartografii w zarządzaniu kryzysowym

Ponadto dyskutowane będą następujące tematy:

  • Infrastruktura geoinformacyjna i geoportal w edukacji społeczeństwa

  • Otwarte dane i otwarte oprogramowanie w analizach przestrzennych

  • Próby definiowania domeny nauki o geoinformacji i technologii geoinformacyjnych

Planowane są również dwie specjalne sesje: młodych geomatyków oraz samorządowa.

W tych szerokich ramach tematycznych powinny się mieścić referaty zgłaszane na konferencję. Jedna z sesji oraz panel dyskusyjny będą przygotowane i prowadzone przez młodych adeptów geomatyki.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej, szkolnictwa, produkcji i usług, twórców oraz użytkowników informacji geoprzestrzennej. Udział członków PTIP, doktorantów oraz studentów kierunków geoinformacyjnych będzie możliwy na specjalnych warunkach.

Konferencja będzie zorganizowana w trybie hybrydowym, tj. w salach konferencyjnych i poprzez wideokonferencję. Podczas konferencji odbędą się sesje referatowe, posterowe oraz fora dyskusyjne. Po pierwszym dniu konferencji odbędzie się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej.

Szczegółowe informacje w Komunikacie nr 1 [pdf]

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018