Zapowiedź XXV Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji

W dniach 21-23 listopada 2022 w trybie zdalnym odbędzie się XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji.

Zapowiedź XXV Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia teledetekcji satelitarnej i lotniczej oraz zastosowania danych obrazowych, a szczególnie w następujących dziedzinach: gospodarka przestrzenna, analiza obszarów zurbanizowanych i klimat miast, dobre praktyki w samorządach, klasyfikacja pokrycia i użytkowania terenu, detekcja zmian, nowe techniki przetwarzania danych i analiz, usługi ekosystemowe, rolnictwo, gospodarka leśna, bioróżnorodność i ochrona środowiska, klimatologia satelitarna, zastosowania hydrologiczne, badanie mórz i strefy przybrzeżnej, badania śniegu i lodu, badania archeologiczne i analizy historyczne, zarządzanie kryzysowe i inne.

Formy uczestniczenia: Referat, prezentacja posterowa, uczestnictwo bez wystąpienia.

Opłata za uczestnictwo wynosi 120 zł (opłata dla studentów i doktorantów – 60 zł).

Organizatorem konferencji jest Sekcja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN przy współpracy Zakładu Obserwacji Ziemi Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji na stronie konferencji: www.xxvokfit.pw.edu.pl

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018