Odwzorowania kartograficzne

 

 Rzut  Odwzorowanie  Nazwa  Główne cechy
     Azymutalna, ortograficzna zniekształcenia pól powierzchni i kątów rosną od punktu głównego na zewnątrz siatki, obraz jednej półkuli
     Azymutalna, stereograficzna  odstępy między obrazami równoleżników w miarę oddalania się od bieguna rosną
     Azymutalna, centralna wszystkie łuki kół wielkich, stanowiące najkrótsze odległości między dwoma dowolnymi punktami na kuli ziemskiej (ortodromy) odwzorowują się na niej jako linie proste. 
     Azymutalna, daleko-perspektywiczna  
     Azymutalna, blisko-perspektywiczna  
     Walcowa, Lamberta  równo-powierzchniowa
   

 Walcowa, Galla, ortograficzna

 
 
   Walcowa, Behrmana, ortograficzna  
     Walcowa, Galla, stereograficzna  
     Walcowa, Brauna, stereograficzna  
     Walcowa, centralna  
     Stożkowa  
     Stożkowa, Lamberta  
     Stożkowa, Lamberta  

Drukuj