Podział map

Różnorodność metod kartograficznych sprawia, iż bez przeszkód można znaleźć najlepiej pasującą do tematu powstającej mapy.
 
Jest to szczególnie ważne przy opracowywaniu map tematycznych, które dzielą się na:
Drugą podstawową grupę stanowią mapy ogólnogeograficzne, których treść nie jest podporządkowana jednemu zjawisku, mające za zadanie przybliżyć ogólny wygląd danego miejsca. Ich bardziej szczegółowy podział zależy głównie od skali. Wyróżniamy:

Drukuj