Mapa z Polski nagrodzona w konkursie Journal of Maps

Mapa „Landform modifications within an intramontane urban landscape due to industrial activity Wałbrzych SW Poland” została wybrana Mapą Roku 2021 w dorocznym konkursie czasopisma Journal of Maps.

Landform modifications within an intramontane urban landscape due to industrial activity Wałbrzych SW Poland (fot. UWr)

Mapa została opublikowana w tomie tematycznym Journal of Maps pt. Geomorphological Mapping in Urban Areas, poświęconym różnym aspektom kartowania geomorfologicznego obszarów miejskich. Jej autorami są  mgr Kacper Jancewicz, dr Andrzej Traczyk i prof. dr hab. Piotr Migoń z Zakładu Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem opracowania mapy było kompleksowe kartograficzne przedstawienie tych antropogenicznych form terenu na obszarze miasta Wałbrzych, których geneza wiąże się z lokalnym rozwojem przemysłu górniczego (głównie wydobycia węgla kamiennego, które miało miejsce od połowy XVIII do lat 90. XX wieku) i powiązanego z nim transportu kolejowego. Mapę zaprojektowano w skali 1:20000; na uwagę zasługuje fakt, że została ona w całości zredagowana w środowisku Systemów Informacji Geograficznej z zastosowaniem oprogramowania ArcGIS.

Wyróżnienie w konkursie, który jest organizowany od 2008 roku, jest drugim jakie przyznano autorom z Polski. W 2014 roku tytuł zdobyła mapa The Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum – jej autorami są Jerzy Zasadni (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) i Piotr Kłapyta (Uniwersytet Jagielloński, Kraków).

O samym wyróżnieniu i jego uzasadnieniu można przeczytać tutaj.

Źródło: UWr

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018