Relacja z Seminarium: Geowizualizacja zasobów dziedzictwa kulturowego w Internecie

7 września 2010 r. w Sali Balowej Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Geowizualizacja zasobów dziedzictwa kulturowego w Internecie". Na spotkaniu zaprezentowanie aplikację internetową umożliwiającą oglądania i analizy zabytków dostępnych z poziomu mapy.

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie wyników prac projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, finansowanego w latach 2008-2010 i realizowanego przez Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK), Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - portal Polska.pl (NASK), Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD) oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (IHSzUWr).

Przybyłych na spotkanie gości powitał gospodarz spotkania, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych dr Hubert Wajs. W tematykę seminarium wprowadzili uczestników dr Marek Baranowski, dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Marcin Bochenek, dyrektor projektów strategicznych Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Przedstawiany projekt był projektem interdyscyplinarnym, dlatego też wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele wszystkich instytucji biorących w nim udział.

Na wstępie dr inż. Albina Mościcka z IGiK wspólnie z mgr Markiem Marcem z NASK opowiedzieli o genezie projektu, założeniach metodycznych opracowanej koncepcji oraz o roli poszczególnych ośrodków w realizacji projektu. Następnie przedstawiono zasób testowy, wykorzystany w pracach pilotażowych: dr Hubert Wajs z AGAD-u zaprezentował serwis "Miasta w dokumencie archiwalnym" z portalu Polska.pl, a dr Piotr Oszczanowski z IHSzUWr opowiedział o dziełach sztuki z kościoła pw. Trójcy Świętej w Żórawinie k. Wrocławia.

Kolejne prezentacje dotyczyły realizacji prac pilotażowych. O technicznych aspektach realizacji projektu opowiedział mgr Rafał Kłosowicz, programista portalu Polska.pl . W ostatnim wystąpieniu, ponownie dr inż. Albina Mościcka z IGiK wspólnie z mgr Markiem Marcem z NASK zaprezentowali pilotażową aplikację internetową, będącą wynikiem prac projektu. Przedstawiono funkcjonalność samej aplikacji, sposoby jej wykorzystania, a także możliwości oprogramowania do oglądania i analizy zabytków dostępnych z poziomu mapy. Seminarium zakończył film podsumowujący wyniki prac przedstawianego projektu i zapraszający do odwiedzenia aplikacji znajdującej się pod adresem www.geoheritage.polska.pl.

Seminarium towarzyszyła wystawa archiwalnych dokumentów stanowiących część zasobu testowego projektu, a także ich wirtualna prezentacja, przedstawiająca możliwości wykorzystywania technologii internetowych do badań i analizy archiwaliów.

W seminarium uczestniczyło ponad 60 osób, reprezentujących szereg instytucji kultury, uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, producentów oprogramowania GIS, a także urzędów administracji państwowej i samorządowej. Wśród uczestników, oprócz reprezentantów instytucji realizujących projekt, znaleźli się przedstawiciele: Biblioteki Narodowej, Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum w Wilanowie, Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, Szkoły Głównej Handlowej, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Biura Geodety Województwa Mazowieckiego, Politechniki Warszawskiej, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także firm Microsoft Sp. z o. o., ESRI Polska oraz Bentley Systems Polska.

Seminarium spotkało się z wielkim uznaniem uczestników, zarówno ze względu na interesującą tematykę przedstawianego projektu, ale także na piękną oprawę samego spotkania. Goście zgodnie wyrażali nadzieję, iż tak innowacyjny pomysł, realizowany jako niezwykle efektywne przedsięwzięcie interdyscyplinarne, znajdzie kontynuację w kolejnych projektach badawczych i wdrożeniowych.

Więcej informacji o prezentowanym projekcie można znaleźć na stronie: www.geoheritage.polska.pl/info

dr inż. Albina Mościcka - IGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser