WroSIP znów dostępny

Po tygodniowej przerwie uruchomiono ponownie serwis mapowy Powiatu Wrocławskiego wroSIP, który dostępny jest już z nowej siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu. 

Opracowanie na temat identyfikacji zbiorów i usług danych przestrzennych dla INSPIRE

Na stronie GUGiK można zapoznać się z opracowaniem Instytutu Geodezji i Kartografii na temat "Prace nad identyfikacją zbiorów i usług danych przestrzennych dla I i II grupy tematycznej INSPIRE".

Powstaje nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice

Już tylko dwa tygodnie (do 8 lutego b.r.) zostały do zapoznania się z projektem drugiej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Natomiast uwagi, do najważniejszego dokumentu dotyczącego kierunków rozwoju przestrzennego miasta, można wnosić do 5 marca b.r.

Głosowanie nad projektem ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

Większością 13 głosów, przy jednym głosie przeciwko i 6 wstrzymujących się od głosu, sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła 21 stycznia rządowy projekt ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

GEO-MAP dostępny w nowej wersji 9.66

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.66. GEO-MAP to narzędzie do tworzenia zbiorów informacji o terenie, ich aktualizacji, analizy, udostępniania oraz wykonywania różnorodnych prac projektowych.

Kalendarz ze zdjęciami lotniczymi MGGP na pulpit

MGGP S.A. i MGGP Aero Sp. z o.o. udostępniły w internecie tapety z fragmentami Kalendarza "Polskie pejzaże", ukazującego efektowne zdjęcia polskiej przyrody. Przygotowano wersję na pulpit w rozdzielczości 1280x800.

Wyłączenie serwisu mapowego wroSIP

W dniach 21 i 22 stycznia br., w związku ze zmianą siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu, nastąpi czasowe wyłączenie serwisu mapowego Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

Aktualne wytyczne Dyrektywy INSPIRE

Na stronie internetowej INSPIRE została opublikowana aktualna wersja Wytycznych w zakresie monitorowania i sprawozdawczości w ramach Dyrektywy INSPIRE.

Strona 519 z 529

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser