Systemy informacji przestrzennej

W funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa coraz większą rolę odgrywa informacja. W dobie szybkiego rozwoju i tworzenia nowych standardów życia powstaje konieczność dostępu do informacji w sposób szybki i nieograniczony zarówno miejscem, jak i czasem. Należy zauważyć, iż wartość informacji zależy od jej wiarygodności, a właściwie aktualności, szybkości dostępu, a także od sposobu udostępnienia czy prezentacji.

Od kilku lat stale rośnie popularność Systemów informacji przestrzennej, którymi nazywamy się systemami pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem systemu. [Gaździcki 1990] Podstawowym elementem systemu informacji przestrzennej jest baza danych zawierająca informacje (przestrzenne i opisowe) o obiektach świata rzeczywistego reprezentowanych w systemie. Główną cechą systemów SIP jest możliwości prezentacji kartograficznej zawartych w nich danych.

W zależności od potrzeb użytkowników różnią się informacją, funkcją i wielkością. Powszechność internetu sprawiła, iż coraz częściej spotyka się systemy, które mają formę serwisu internetowego. Zaawansowane technologie i aplikacje pozwalają na natychmiastowy dostęp do danych, ich selekcje oraz prowadzenia analiz i uzyskiwania gotowych raportów. Wszystko to ma na celu ułatwienie w podejmowaniu decyzji i wyborze optymalnego rozwiązania. Niestety wraz z poprawą dostępności, zwiększa się również niebezpieczeństwo utraty danych.

Wrosip -System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego

Interaktywny plan Gdańska

W Polsce w budowie systemów SIP przodują jednostki administracji - województwa i miasta, dla których jest to jeden z najważniejszych elementów w rozwoju i funkcjonowaniu lokalnej społeczności, stanowiąc zarazem bogate źródło informacji dla potencjalnych inwestorów oraz turystów. Coraz więcej powstaje też systemów tematycznych czy branżowych m.in. systemy informacji przestrzennej Dorzecza Odry, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych.

Ogromną popularnością cieszą się serwisy mapowe takie jak: Google Maps, Yahoo Maps czy ich polskie odpowiedniki - Zumi.pl, Targeo.pl i inne. Są one czymś więcej niż zwykłymi mapami drogowymi z opcją wyszukiwania tras. Obecnie to rozbudowane systemy, na które składa się kilka, a w niektórych przypadkach kilkadziesiąt warstw map. Serwisy te zawierają szereg funkcji do pozyskiwania i analizy informacji. Niestety mankamentem tych serwisów jest brak ujednolicenia standardów prezentacji danych.

Zobacz przegląd systemów informacji przestrzennej w Polsce.

Drukuj