• gisplay.pl

Krosno zmawia orrtofotomapę i model 3D miasta

Urząd Miasta Krosna ogłosił przetarg wykonanie ortofotomapy, modelu 3D i numerycznego modelu terenu dla obszaru miasta.

Starówka w Krośnie ( fot. Google Maps)

Starówka w Krośnie ( fot. Google Maps)

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej cyfrowej prawdziwej ortofotomapy miasta
  2. Wykonanie lotniczych zdjęć ukośnych miasta,
  3. Wykonanie lotniczego skaningu laserowego i opracowanie na podstawie pozyskanych danych Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu,
  4. Wykonanie panoram sferycznych dróg publicznych,
  5. Opracowanie Modelu 3D na podstawie pozyskanych danych,
  6. Instalacja aplikacji do jednoczesnej internetowej publikacji: prawdziwej ortofotomapy oraz wszystkich archiwalnych ortofotomap będących w posiadaniu Zamawiającego, modelu 3D, panoram sferycznych;
  7. Dostawa oprogramowania klasy desktop do przeglądania i pracy na zdjęciach ukośnych,
  8. Udzielenie w ramach wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynności Stron licencji do oprogramowania, o którym mowa w pkt 7, 8 i 9,
  9. Sporządzenie dokumentacji z wykonanych usług.

Termin składania ofert mija 15 marca 2022 roku o godz. 10:00

Ogłoszenie i SIWZ

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser