Program GIS Day 2009 w Warszawie, Toruniu i Poznaniu

Już za siedem dni (18 listopada) odbędzie się coroczne święto użytkowników i pasjonatów Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Podajemy program obchodów Dnia GIS w kolejnych miastach: Warszawie, Toruniu i Poznaniu.


GIS Day 2009  w Warszawie

18 listopada, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 30, Audytorium im. W. Nałkowskiego (s. 102, I piętro)

Program

10:00-10:10 Rozpoczęcie imprezy i powitanie uczestników
10:10-10:20 Referat wprowadzający "Co to jest GIS? Idea Dnia GISu"
   mgr Agata Ciołkosz-Styk (Katedra Kartografii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW)

I SESJA REFERATOWA

10:20 - 10:40 "GEOPORTAL 2 - Rozbudowa infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług"
   Łukasz Patralski (Główny Urząd Geodezji i Kartografii)
10:40 - 11:00 "Czy aplikacja GIS zastąpi kartografa?"
   dr Andrzej Głażewski (Zakład Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej,
   Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska)
11:00 - 11:20 "Metody zaawansowanej prezentacji kartograficznej"
   Paweł Pręcikowski (INTERGRAPH)
11:00 - 13:30 stoiska branżowe firm, związane z kartografią oraz narzędziami i technologią GIS
11:20 - 11:30 PRZERWA
11:30 - 12:00 pokaz sprzętu i zasady działania systemu ASG-EUPOS
12:00 - 12:10 PRZERWA

II SESJA REFERATOWA
12:10 - 12:30 "GIS w Internecie - przykłady wdrożeń w portalach miejskich" - Zofia Chudzyńska (ESRI)
12:30 - 12:50 "Budowa Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy"
   Jarosław Zembrzuski (Główny Specjalista w Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy,
   Kierownik Projektu "Centralna Baza Danych Przestrzennych m.st.,
   Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy)
12:50 - 13:10 "Podstawy kartowania tematycznego z wykorzystaniem metod i danych geoinformatycznych. Aplikacyjne zastosowania geoinformatyki"
   prof. dr hab. Jan R. Olędzki, dr Małgorzata Mycke-Dominko, dr Eżbieta Wołk-Musiał,
   dr Bogdan Zagajewski (Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji,
   Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski)
13:10 - 13:30 "The role of GIS technologies in advanced Remote Sensing applications"
   MSc. Karoly Bakos (Univeristy of Pavia, Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji,
   Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski)

13:30 - 13:40 Przerwa

III SESJA REFERATOWA
13:40 - 14:00 "Nawigacja dla osób niewidomych - czy to możliwe?"
   Agnieszka Momot, dr inż. Dariusz Gotlib (PPWK Navigo)
14:00 - 14:20 "Geoinformatyczne serwisy monitoringu strukturalnego
   w interaktywnym zarządzaniu ryzykiem"

   dr inż. Krzysztof Karsznia (Leica Geosystems)
14:20 - 14.40 "Analizy transportowe w MapInfo Professional"
   Marta Piechal (IMAGIS)

14:40 - 15:00 Losowanie nagród i zakończenie Imprezy

WARSZTATY KOMPUTEROWE
15:00 - 16:30 Warsztaty komputerowe firmy ESRI "Kartografia w ArcGIS - reprezentacje kartograficzne"
   Tomasz Letmański (Pracownia Edukacji Komputerowej, sala 108)
15:00 - 16:30 Warsztaty komputerowe "Analizy przestrzenne w ArcGIS"
   Edyta Woźniak (Pracownia Komputerowa Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji, sala 211)

 Więcej o warszawskim GIS Day 2009, program pdf


GIS Day 2009 w Toruniu

18 listopada 2009 Instytut Geografii UMK, ul. Gagarina 9, Toruń sala nr 201 (1 piętro)

Program

 • 10:00 - 10:05  Powitanie uczestników - Prof. Leon Andrzejewski - Dyrektor IG UMK
 • 10:05 - 10:15  Wprowadzenie. X-lecie obchodów Dnia GIS-u na UMK w Toruniu. Co to jest GIS? (Mieczysław Kunz, UMK, Toruń)
 • 10:15 - 10:45  Model integracyjny w kontekście wdrażania i eksploatacji projektów informaty-cznych o zasięgu regionalnym (Ryszard Rumiński, Urząd Marszałkowski, Toruń)
 • 10:45 - 11:05  Centrum Edukacyjno-Badawcze Zastosowań Systemów Informacji Geograficznej (Jerzy Wiśniowski, WSFiZ, Białystok)
 • 11:05 - 11:20  Funkcjonowanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (Krzysztof Podgórski, Marcin Kopczyński, TCZK, Toruń)
 • 11:20 - 11:30  Przerwa (pokazy odbiorników GPS firmy Trimble - IMPEXGEO)
 • 11:30 - 12:00  Przegląd produktów dla Kartografii i GIS firmy Trimble dla pozyskiwania danych przestrzennych i ich działanie w polskiej sieci ASG-EUPOS (Włodzimierz Hozakowski, IMPEXGEO, Nieporęt k/Warszawy)
 • 12:00 - 12:30  GIS w Biznesie (Mariusz Nadziejko, IMAGIS S.A., Warszawa)
 • 12:30 - 13:00  GIS w transporcie i logistyce (Justyna Florczak, ESRI Polska, Sp. z o.o., Warszawa)
 • 13:00 - 13:15  Przerwa (pokazy odbiorników GPS firmy Trimble - IMPEXGEO)
 • 13:15 - 13:45  GIS historyczny, czyli współczesna technologia opisu przeszłości (Bogumił Szady, KUL, Lublin)
 • 13:45 - 14:15  Sozologiczne bazy danych przestrzennych (Mieczysław Kunz, studenci Koła Naukowego Geografów IG, UMK, Toruń)
 • 14:15 - 14:30  Losowanie nagród
 • 14:30 - 15:00  Dyskusja i zakończenie

Więcej o toruńskim GIS Day 2009,  program w pdf


GIS Day w Poznaniu

18 listopada, Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, ul. Dzięgielowa 27

Program
Sesja referatowa sala nr 3

 • 9:00 - 9:10 Otwarcie GISDAY
 • 9:10 - 9:20 Co to jest GIS - Jakub Nowosad, student III roku geoinformacji
 • 9:20 - 9:30 WebGIS i webmapping, globalne technologie dla szarego człowieka - Jakub Janus, student V roku geoinformacji
 • 9:30 - 9:40 Prezentacja Sekcji Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów - Inez Beszterda, studentka IV roku geoinformacji
 • 9:40 - 9:50 Zastosowanie GIS w ochronie zdrowia - Tomasz Sznigir, student V roku geoinformacji
 • 9:50 - 10:00 Zastosowanie GIS w zarządzaniu kryzysowym - Beata Kosińska, studentka V roku geoinformacji
 • 10:00 - 10:20 Gospodarka, Integracja, Społeczeństwo czyli GIS w parkach krajobrazowych - mgr Aleksandra Bukowska, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 • 10:20 - 10:35 Przerwa
 • 10:35 - 10:55 GIS w badaniach krajobrazu - dr Damian Łowicki, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
 • 10:55 - 11:15 Systemy Informacji Geograficznej, czyli geografia w życiu codziennym - dr Krzysztof Stachowiak, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • 11:15 - 12:00 Analizy Sieciowe - mgr Magdalena Mazurczyk, ESRI Polska

Warsztaty - dla licealistów - WebGIS

 • 12:00 - 13:00 sala K23, gr 1 - mgr Michał Rzeszewski
 • 12:00 - 13:00 sala K24, gr 2 - mgr Krzysztof Kuśnierek
 • 13:00 - 14:00 sala K23, gr 3 - mgr Michał Rzeszewski
 • 13:00 - 14:00 sala K24, gr 4 - mgr Krzysztof Kuśnierek

Dla studentów - analizy sieciowe

 • 12:00 - 14:00 sala K22 - mgr Magdalena Mazurczyk, ESRI Polska
Więcej o poznańskim GIS Day 2009, program pdf


Zobacz pozostałe miejsca i programy spotkań GIS Day 2009 w Polsce

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser