Posiedzenie Rady ds. Implementacji INSPIRE

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, 23 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Implementacji INSPIRE. Spotkanie otworzyła Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju, która przekazała informację dot. Projektu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Ponadto Główny Geodeta Kraju poinformował, że 14 grudnia br. odbędzie się kolejne spotkanie Komitetu ds. INSPIRE, na którym poddany głosowaniu zostanie projekt rozporządzenia Komisji w sprawie usług pobierania i przekształcania oraz projekt rozporządzenia w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Tematem przewodnim posiedzenia było przedstawienie wyników pracy zleconej przez GUGiK Instytutowi Geodezji i Kartografii dot. Identyfikacji zbiorów i usług danych przestrzennych w ramach I i II Aneksu prezentowanej przez p. dr Marka Baranowskiego. W ramach przedmiotowej pracy między innymi zidentyfikowano polskie zbiory danych przestrzennych i ich zgodność ze specyfikacjami INSPIRE. Przedstawiciele Rady będą mieli możliwość zaopiniowania przedmiotowej pracy a ich uwagi według ustalonego harmonogramu będą uwzględniane lub dyskutowane. Wyżej wymienione opracowanie zostało już zaopiniowane przez Przewodniczącego Rady p. prof. Jerzego Gaździckiego i otrzymała ogólnie pozytywną ocenę z kilkoma uwagami szczegółowymi omawianymi podczas posiedzenia i przekazanymi wykonawcy prac.

Ponadto omówione zostały zagadnienia dot. monitoringu i sprawozdawczości w ramach Dyrektywy INSPIRE, przedstawiono sprawozdanie z konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, która odbyła się w dniach 5-7 października 2009 na temat modernizacji polskich zasobów geoinformacyjnych w ramach INSPIRE oraz przedstawiono wstępne informacje dotyczące konferencji Komisji Europejskiej INSPIRE 2010, która odbędzie się w Krakowie w dniach 22-25 czerwca 2010.
 
źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser