• gisplay.pl

Pierwsze zdjęcia lotnicze ukośne dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęto zdjęcia lotnicze ukośne z 2023 r. dla Sieradza i Piaseczna.

Zdjęcia dla Sieradza wykonane zostały na zlecenie UM i obejmują:

  • pionowe RGB i CIR o GSD=0.05m (3521 sztuk)
  • ukośne RGB o GSD = 0.05m (14084 sztuk)

Zdjęcia dla Piaseczna – ukośne o GSD = 5 cm (37336 sztuk) wykonane na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Zdjęcia lotnicze ukośne wykonywane są z kątem odchylenia osi głównej kamery od linii pionu nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 50o, dzięki czemu przedstawiają szczegóły, które są niewidoczne na zdjęciach lotniczych pionowych, takie jak fasady budynków, elementy zasłonięte przez roślinność czy wysokie obiekty. Nalot wykonywany jest najczęściej z zastosowaniem kamery wyposażonej w pięć niezależnych obiektywów. W trakcie 1 pozycji samolotu rejestrowany jest jednocześnie obraz terenu w pięciu różnych kierunkach: pionowym, oraz 4 względem lotu samolotu: przód (forward) , tył (backward), prawym (right) i lewym (left) i obejmuje zasięgiem 5 różnych obszarów.

Zdjęcia lotnicze pionowe można zakupić przez portal PZGiK, natomiast zdjęcia lotnicze ukośne na chwilę obecną można zakupić składając stosowny wniosek (podpisany elektronicznie lub odręcznie) do GUGIK.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser