• gisplay.pl

Geoinformatyka oraz geodezja i kartografia na PWr pod patronatem KGHM

Dwa kierunki studiów na Politechnice Wrocławskiej, Geoinformatykę oraz geodezję i kartografię, swoim patronatem objęła firma KGHM Polska Miedź. Umowa zakłada m.in. organizację praktyk studenckich i wspólne opracowanie programów nauczania.

Fot. PWr

Porozumienie w tej sprawie podpisali prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej oraz Marek Makuch, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM Polska Miedź S.A.

– Umowa wpisuje się w strategię rozwoju naszej uczelni, w której założyliśmy m.in. wzmocnienie partnerstw z otoczeniem gospodarczym. Porozumienie z firmą KGHM o umożliwi studentom i doktorantom Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii zdobywanie tak ważnego doświadczenia zawodowego poza uczelnią i dodatkowo zagwarantuje im bliski kontakt z nowoczesnymi technologiami – powiedział prof. Arkadiusz Wójs, rektor PWr.

Patronatem objęte zostały studia stacjonarne I stopnia na kierunku geoinformatyka oraz studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku geodezja i kartografia. Oba kierunki prowadzone są na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr.

Umowa zakłada m.in. wspólne opracowanie programów studiów na obu kierunkach, organizację praktyk studenckich oraz współpracę badawczo-rozwojową i dydaktyczną w obszarze nowoczesnych technologii w geodezji i kartografii oraz geoinformatyce. Firma zobowiązała się także do pomocy w organizacji dydaktycznych zajęć terenowych dla studentów w centrali i oddziałach KGHM.

– KGHM jest innowacyjną firmą, dlatego niezmiernie cieszy nas fakt, że takie ośrodki badawczo-naukowe jak Politechnika Wrocławska, również mają takie nowoczesne podejście. Umowa otwiera nam szereg nowych możliwości. Od konsultowania nowych programów studiów, poprzez proponowanie kierunków współpracy badawczo-rozwojowej w obszarach nowoczesnych technologii, geodezji i kartografii oraz geoinformatyce. Co docelowo ma sprawić, że do naszych oddziałów trafi wykwalifikowana kadra i będzie stanowić o sile miedziowego giganta – powiedział Marek Makuch, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM Polska Miedź S.A.

Geoinformatyka to studia uruchomione w 2021 r. na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę m.in. geodezji i kartografii, geologii, geofizyki, a także, w zależności od wybranej specjalności: geomechaniki, geoinżynierii lub inżynierii surowców naturalnych. Poznają nowoczesne techniki pomiarowe i uczą się budować modele numeryczne i wizualizować modele przestrzenne, korzystając z wirtualnej rzeczywistości.

Inżynierowie z dyplomem geoinformatyka mogą myśleć o pracy m.in. w branżach związanych z poszukiwaniem, oceną potencjału i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w geoinżynierii (w analizach stateczności i stabilności terenu pod inwestycje, a także w pracach archeologicznych) czy w organizacjach i instytucjach związanych z monitorowaniem stanu środowiska i zarządzaniem kryzysowym.

Z kolei geodezja i kartografia to szeroka dyscyplina naukowo-techniczna, obejmująca swoim zakresem pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizację danych przestrzennych na potrzeby procesów inwestycyjnych, gospodarki przestrzennej, zarządzania nieruchomościami, ochrony środowiska i innych dziedzin.

W trakcie nauki studenci korzystają z profesjonalnego sprzętu geodezyjnego oraz zaawansowanego oprogramowania, w tym m.in. hybrydowego systemu do mobilnego skanowania laserowego, robotycznych tachimetrów czy bezzałogowych statków powietrznych. Po studiach mogą pracować m.in. w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, działach mierniczych w zakładach górniczych lub przedsiębiorstwach geoinformatycznych świadczących usługi z zakresu fotogrametrii, teledetekcji i skanowania laserowego.

KGHM Polska Miedź jest jednym z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Posiada zakłady produkcyjne na trzech kontynentach – w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Kontrolowane przez KGHM światowe zasoby rudy miedzi to ok. 40 milionów ton. Łącznie firma zatrudnia ponad 34 tysiące osób.

Źródło: PWr

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser