• gisplay.pl

Gdzie budować elektrownie wiatrowe w Polsce? Mapa potencjalnych lokalizacji

Studenci z Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS stworzyli mapę potencjalnej lokalizacji wiatraków w Polsce.

Gdzie budować elektrownie wiatrowe w Polsce? [mapa]

Aplikacja ukazuje potencjalne lokalizacje pod budowę elektrowni wiatrowych w Polsce pod względem trzech odległości od zabudowań: 500 m, 700 m oraz 1000 m. Ponadto, w analizie uwzględniono odległości od istniejących już wiatraków, obszarów chronionych, lasów, rzek i jezior oraz linii elektroenergetycznych wysokiego i najwyższego napięcia. Analiza została wykonana na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Ma ona charakter poglądowy.

Link do mapy

Opracowanie: Barbara Czausz, Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS Lublin, luty 2023

Opiekun merytoryczny: dr hab. Leszek Gawrysiak

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018